• Medicalport Hastanesi, Kurtuluş Caddesi, No:70, GİRNE

Hizmetlerimiz

Cinsel Sağlık Merkezi


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) cinsel sağlığı; cinsel yaşamın bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşmesi ve güçlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca cinsel sağlık, kişisel sağlığın önemli ve pozitif bir yönü olarak ele alınmaktadır.

Cinsellik insan yaşamının önemli bir parçası olup  yakın ilişkinin oluşması ve sürdürülmesinde çok büyük rol oynar. Bu nedenle cinsel sorunlar birey için haz ve doyum duygusunu kaybetmekten öte büyük bir sıkıntı kaynağıdır. Cinsel işlev bozuklukları, “kişinin istediği biçimde cinsel ilişkide bulunmasını engelleyen” bozukluklardır. Cinsel ilişki; istek, uyarılma, doyum ve rahatlama olmak üzere 4 aşamadan oluşur. Bu aşamalardan birinde veye birkaçında sorun olması cinsel işlev bozukluklarına neden olur. Cinsel sorun organik ve psikolojik nedenlere bağlı oluşabilir.  Çoğu zaman organik nedenlere psikolojik nedenler de eşlik ettiği için cinsel işlev bozukluklarının multidisipliner olarak ele alınması, değerlendirmelerin gerektiğinde psikiyatri, üroloji ve jinekoloji uzmanlarınca yapılması gerekmektedir.  En sık görülen organik nedenler; damar hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı, kronik hastalıklar, ilaç yan etkileri, alkol ya da uyuşturucu madde kullanımıdır.

Cinsel işlev bozukluklarına yatkınlık yaratan ve sorunun sürmesinde rol oynayan birçok psikolojik faktör vardır. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, yetiştirilme biçimi, eksik ya da yanlış bilgilenme, cinsellik hakkında kalıplaşmış yanlış düşünceler, psikiyatrik rahatsızlıklar, ilişkideki uyumsuzluk, çiftler arasında çekiciliğin kaybolması, aldatılma, hamilelik ve doğum sonrası ruhsal sorunlar, partnerdeki cinsel problemler, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalma, travmatik cinsel deneyimler, cinsel açıdan özgüven eksikliği, performans anksiyetesi en çok rol oynayan psikososyal, kültürel cinsellik nedenlerdir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) belirti verme süresi ve ortaya çıkan belirtiler bulaş türü, bulaş süresi, mikroorganizmanın türü, maruz kalınan etkenin yoğunluğu ve kişinin bağışıklık durumu gibi pek çok etkene bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu etkenler ile ortaya çıkan enfeksiyonlar tedavi edilmediği takdirde kronikleşip devamlı tekrarlayıcı enfeksiyonlara neden olabileceği gibi, bir kısmı da ciddi kronik sağlık sorunlarına yol açabilir (HIV ve HCV enfeksiyonlarında olduğu gibi). Çoklu partnerlerde ise devamlı tekrarlı enfeksiyon aktarımına da neden olabilir. 

Önlem alınmadığı zaman sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıkları (CYBH) aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün; ayrıca laboratuvarımızda CYBH test panelimizi görmek için tıklayınız.