• Medicalport Hastanesi, Kurtuluş Caddesi, No:70, GİRNE

Hizmetlerimiz

Moleküler Mikrobiyoloji (PCR) Laboratuvarı


BULAŞICI HASTALIKLARIN TANISINDA YENİ AŞAMA:

Moleküler mikrobiyoloji; alınan örnek ile hedefdeki mikroorganizmanın DNA/RNA’sını çoğaltarak saptanacak düzeye gelmesini sağlayan mikrobiyoloji alt bilim dalıdır. Bu sayede çok daha hassas ve hızlı tanıya gidilmesi ile birilikte klinik mikrobiyoloji alanında yeni bir çağ açılmıştır. Bizde Wellcare laboravarları olarak bu yenilikleri takip ederek tanıda hekimlerimize yardımcı olmaktayız. Alınan örnekte tek bir mikroorganizmanın saptanmasına monopleks PCR, birçok etkenin aynı anda saptanmasına ise mutipleks PCR denilmektedir.

MULTİPLEKS PCR NEDİR?

Multiplex PCR, yeni nesil moleküler bir yöntemdir. Moleküler yöntemle, birden fazla bakteri, virüs, fungal veya parazit etkenleri tek bir çalışmada saptanabilmektedir. Multipleks PCR yönteminin, bilinen konvansiyonel monopleks PCR’ a üstünlüğü, çok sayıda etkenin tek bir çalışmada ortaya konulabilmesidir.

MULTİPLEKS PCR’ IN TANIYA DİĞER KATKILARI NELERDİR?

1) Hızlıdır

PCR teknolojisinin hız avantajına sahiptir. Kısa sürede ve saatler içinde patojen etken tespiti yapılabilir. Kültür de olduğu gibi, üreme için günler boyu beklenmez.

2) Duyarlıdır

Etkenin DNA’ sı veya RNA’ sı arandığı için, çok az sayıda etken varlığında bile patojen etken tespiti yapılabilir. Bu nedenle duyarlılığı yüksektir.

3) Antibiyotiklerden Etkilenmez

Etkenin DNA’ sı saptandığı için, bakterilerin antibiyotiklerden etkilenmesi ve kültürde ürememesi durumu söz konusu değildir. Bu nedenle, kültür yöntemlerine göre daha yüksek, yaklaşık iki kat daha fazla oranda etken tespiti yapılabilir. Bu sayede de hem hastalığın var olup olmadığı, hem de tedavinin takibinde rahatlıkla kullanılabilir.

4) Çok Sayıda Patojen Tek Çalışmada Saptanır

Multipleks PCR yöntemi, tanıda oldukça ileri bir aşamadır. Bu sayede, tek bir moleküler çalışmada virüs ile bakteri, fungal etkenler ile paraziter etkenler birlikte aranabilmektedir. Ve yüksek duyarlılıkla da kısa sürede tanı konulabilmektedir.

Aşağıda calıştığımız farklı multipleks PCR panellerini inceleyebilirsiniz;