• Medicalport Hastanesi, Kurtuluş Caddesi, No:70, GİRNE

BLOG

Gebelikte Tarama İşlemleri


Fetal DNA Testi (NIPT)

Anne kanından bebeğin kromozom yapısı hakkında bilgi edinilebilir. Gebeliğin 10. haftasından sonra istenmesi daha uygundur. Laboratuvarımızda Prenatalsafe veya Veracity yapılmaktadır.

Fetal DNA Testi Nedir?

Anneden kan örneği alınıp bebek DNA’sı ayrıştırılır, standart inceleme paketine dahil olan genetik incelemeler yapılır. Sonuçlar Down sendromu (trizomi 21) başta olmak üzere trizomi 18 ve trizomi 13 gibi patolojik durumlar ve bazı ender genetik hastalıklar hakkında bilgi vermektedir.

Eğer gerekir ve istenirse ek olarak bebeğin kan grubu tespiti de bu test ile yapılabilir.

Fetal DNA Testi Nasıl Yapılır?

Test son derece duyarlıdır ancak henüz tarama testi sınıfından çıkarılmamıştır. Yani bu test kesin bir tanısal test olarak kabul edilmemiştir.

Bebeğin tüm genetik yapısını, mutasyonlarını veya kromozom kırıklarını göstermez. Anne kanından fetal DNA inceleme testi hastanemizde gereken durumlarda uygulanmaktadır.

Erken Doğum Riski Taraması

Tüm gebeliklerin yaklaşık %15’i erken doğum ile sonuçlanmaktadır. Maalesef tüm dünyada yenidoğan bebek ölümünün en sık nedeni hala erken doğumdur.

Erken Doğum Riskleri

Hayata erken başlayan bebeklerin bakımı son derece özellikli bir konudur. Bu nedenle önemli olan mümkünse erken doğumun engellenmesidir. Ancak çoğu zaman hasta geç kalmakta ve tedavisi olmayan erken doğum meydana gelmektedir.

Günümüzde erken doğum olasılığını tahmin etmede farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde rahim ağzı-serviks kanal değerlendirmesi kullanılmaktadır.

Bu değerlendirme ile;

  1. Rahim ağzının boyu
  2. Rahim ağzının kalınlığı
  3. Rahim ağzının yapısı
  4. Rahim ağzı kanalının yapısı
  5. Rahim alt segmentinin yapısı
  6. Rahim ağzı ve vajende enfeksiyon durumu değerlendirilmekte ve hastanın verileri ile birleştirilerek olası erken doğum riski hesaplanmaktadır.

Erken doğum riski beliren hastaların izlemi sıklaştırılmakta ve ek tedaviler planlanmaktadır.

Gelişme Geriliği Riski Taraması

Anne karnında bulunan bebeğin gelişimini etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bu faktörlerin bir kısmı önceden tahmin edilebilir.

Ancak bir kısmı ise tahmin edilemez, bunlar bebeğe ait nedenler, bebeğin eşine ait nedenler ve anneye ait nedenler olarak sınıflanabilir.

Bebeğin olası gelişme geriliği tahmini kısmen yapılabilmektedir. Yapılan bu tarama testleri ile gelişme geriliği riski olan gebelikler belirlenmekte ve daha yakın gebelik takibi sağlanmaktadır.

Önemli bir diğer nokta ise gelişme geriliği tanısı konulmuş gebelikte, bebeğin gelişimini durduran faktörlerin tespiti ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesidir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde gelişme geriliği riski taraması yapılmaktadır.

Grup B Streptotok Tarama Testi Nedir? Ne Zaman Yapılır?

Tüm gebeliklerde, gebeliğin 35-37. haftaları arasında bir kez rekto-vajinal bölgeden alınan örnekte taşıyıcılık durumunu öğrenmek amacı ile kültür alınması önerilmektedir.

Bu mikroorganizmanın varlığı durumunda doğum sırasında koruyucu antibiyotikler kullanılarak yenidoğan sağlığı korunmaya çalışılmaktadır.

Önlem alınmadığı durumlarda, anne ve bebek sağlığını tehdit edecek ağırlıkta enfeksiyon tablolarına neden olabilmektedir.

Gerekli hastalara grup B streptokok taraması uygulanmaktadır.

Gebelikte Şeker Tarama Testi Nedir?

Gebelikte saptanan veya gebelikte başlayan ve şeker hastalığı başlangıç aşaması kabul edilen gestastyonel diyabet (GDM), taraması önerilen bir test grubudur.

Gebelikte Şekere Ne Zaman Bakılır?

Normal hastada, 24-28. gebelik haftalarında rutin tarama önerilmektedir. Ancak riskli hasta varlığında gebeliğin ilk üç ayında da şeker tarama testi yapılabilir.

Gebelikte Şekere Nasıl Bakılır?

50 gram şeker içeren sıvı içen hastanın bir saat sonraki kan şekeri değerlerine göre hasta değerlendirilir.

Testin yapılması için aç olunması gerekmemektedir. Ek olarak uzun açlık sonrası yapılan testlerde aşırı düşük veya yüksek kan şekeri sonuçları çıkabilmektedir.

Alternatif olarak tek basamaklı tarama olan 75 gram şeker testi yapılabilir.

Gebelikte Şeker Testi Ne İşe Yarar?

Taranması ve saptanması durumunda uygun diyet ve tedavi ile anne ve bebek sağlığını korumayı amaç edinmiş glukoz tolerans testi Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde uygulanmaktadır.