• Medicalport Hastanesi, Kurtuluş Caddesi, No:70, GİRNE

SÜNNET DERİSİ

SÜNNET DERİSİ


Sünnet Operasyonu Nedir?

Sünnet operasyonu, sünnet derisinin tıbbi, kültürel veya dini sebepler ile uygun cerrahi yöntemler uygulanarak alınması işlemidir. Normal şartlarda operasyondan hemen sonra tıbbi atık olarak atılan sünnet derisi üzerinde yapılan çalışmalar, çok sayıda kök hücrenin olduğunu göstermiştir.

Sünnet Derisi Neden Önemlidir?
Sünnet derisi birçok farklı hücre çeşidini barındırmaktadır. Bunlar fibroblastlar, stromal hücreler, progenitör (öncül) hücreler ve farklı tipteki kök hücrelerdir. Bu hücreler, erişkin insandan elde edilen kök hücrelerden daha genç olduklarından ve çevresel faktörlerle karşılaşmadıklarından dolayı daha avantajlıdırlar.


Sünnet Derisi Nasıl Toplanır?

Sünnet operasyonu, her yaşta yapılabilmekle birlikte en erken doğumu takip eden süreçte bebek hastaneden çıkmadan yapılmaktadır. Operasyon sonrası alınan deri, steril koşullarda hazırlanmış özel solüsyon şişelerine toplanır. Toplama işlemi tamamlandıktan sonra sünnet derisi, özel transfer setine aktarılarak merkezimize ulaştırılır ve saklama amacıyla işleme alınır.

Sünnet derisi çalışma metodu nedir?

Uygun koşullarda laboratuvara teslim edilen sünnet derileri gerekli kalite kontrol işlemlerini takiben kültür işlemine alınır. Yaklaşık 6-8 haftada hücreler gözlenene kadar kültür işlemine devam edilir. Kültür işlemi sonrasında hücreler uzun süreli saklama işlemine alınır. Ailenin ve hekimin uygulama talebi doğrultusunda, istenen sayıda çoğaltılan Sünnet Derisi Kök Hücreleri, uygun koşullarda ilgili Merkeze transfer edilir.
Sünnet Derisi Ne Kadar Süre Saklanır?

Özel bir ayrıştırma yöntemi ile ayrıştırılan Sünnet Derisi Kök Hücreleri gerekli kalite kontrol testleri tamamlandıktan sonra, ailenin aksi bir beyanı olmadığı sürece -196oC azot saklama tanklarında yıllar boyunca saklanır.

Sünnet Derisinden Elde Edilen Kök Hücrelerin Avantajları Nelerdir?
 
Sünnet derisi ağrısız yöntemle küçük bir cerrahi işlemle kolaylıkla elde edilebilir.
Sünnet derisi alınması etik sorun yaratmamaktadır.
Sünnet derisi çeşitli ve çok sayıda kök hücre içermektedir.
Kök hücrelerin çoğaltılmaları kolaydır.
Çevresel faktörlerden, kimyasal kirleticilerden ve zararlı maddelerden en az etkilenmiş kök hücrelerdir.
Doku uyuşmazlığına neden olmadıkları için gereksinim duyulması halinde, en başta derinin ait olduğu kişi olmak üzere ailesi, yakınları ve herkes için kullanımı uygun olmaktadır.
 
Sünnet Derisi Kök Hücreleri ile Yapılan Çalışmalar Nelerdir?
 
Kemik, kıkırdak, yağ, sinir ve bağ dokusu gibi mezenkim hücrelerinden gelişmiş doku ve organların zarar görmesi sonucu oluşan hastalıkların tedavisi için Sünnet Derisi Kök Hücrelerin kullanımı ile ilgili yoğun araştırmalar yapılmaktadır.
Ciltle ilgili hastalıklar,
Saçlı deri ile ilgili hastalıklar,
Yanıklar,
Doku ve deri kaybı ile ilgili durumlar,
Diyabetik ayak,
Tıkayıcı damar hastalıkları,
Sinir sistemi hastalıkları,
Otoimmün hastalıkların tedavisinde yardımcı rolü üzerine araştırma çalışmaları devam etmektedir.